Blockchain gaat de wereld veranderen

Ja, ik geloof ook dat Blockchain de digitale wereld gaat veranderen maar niet op de manier zoals deze nu aan ons wordt voorgelegd. De techniek zal een grote invloed hebben maar de echte verandering ligt niet op technisch vlak. De gebruiker zal de verandering het sterkst gaan voelen.

Wat Blockchain is ga ik niet uitleggen want daarover is al zoveel geschreven. Een mooie uitleg heb je in dit YouTube filmpje (Blockchain Explained) en dat geeft weer wat Blockchain is en wat het voor ons gaat betekenen.

Verantwoordelijkheid

Wat er echt gaat veranderen is de verantwoordelijkheid voor en de juistheid van de data. Deze is nu dermate gedecentraliseerd en niet in lijn met elkaar dat er eigenlijk niemand meer weet wat de waarheid is. Met de komst van een gedegen neergezette Blockchain omgeving, gaan we naar een één gedistribueerde waarheid. En die gedistribueerde waarheid staat in de Blockchain opgeslagen.

Het is jouw data en de verantwoordelijkheid ligt ook bij jou. Dit is iets wat we de afgelopen decennia niet hebben beschreven en hierdoor zijn we het kwijtgeraakt dat we zelf die verantwoordelijkheid hebben. Met blockchain kunnen we dat weer terugleggen bij de gebruikers.

Wat gaat Blockchain ons brengen?

Blockchain techniek zorgt ervoor dat er één waarheid is die op decentrale manier is opgeslagen. Hiermee is Blockchain een techniek waarmee we verantwoordelijkheid terug kunnen leggen bij de gebruikers en daarnaast één waarheid decentraal beschikbaar te hebben.

De techniek zorgt ervoor dat gebruikers hun gegevens kunnen aanleveren, ondertekenen en desnoods versleutelen. De data is dan beschikbaar voor anderen die dat kunnen raadplegen en gebruiken met de zekerheid dat de data waarheid is. En dat laatste is in huidige systemen niet altijd mogelijk doordat ze op meerdere plekken verschillende versies van de data hebben.

De eigenaar van data is ook degene die deze data in het systeem zet. Met de Blockchain techniek ondertekenen ze het en zijn ze direct verantwoordelijk voor dat ze hebben neergezet.

En nu?

De samenleving zal zich moeten realiseren dat ze met de Blockchain technieken weer eigenaar van en verantwoordelijk zijn voor hun data. Dit is eigenlijk de meest grote verandering met de komst van de Blockchain en dat maakt het voor bedrijven een stuk eenvoudiger om hun processen in te richten.

Het enige wat bedrijven nog moeten doen is deze data controleren en accepteren. Ze zijn er niet meer verantwoordelijk voor of deze data echt juist is.

Gaan we dit accepteren? Ik vermoed dat hier nog niet het laatste over gezegd is.